20160227185048db7.jpg CAFE CLASSE DAIKANYAMA 20005