20170207210140cab.jpg ASPHALT col 4560 1985JF 0002